9 posts

Tiyatro ve demokrasi kavramları yan yana gelebilir mi? Tiyatro yöneticileriyle çalışanların ilişkisi, iletişimi nasıl daha demokratik olabilir? Yazarla yönetmen, yönetmen-dramaturg, yönetmen-oyuncu, yönetmen-tasarımcı ilişkisi demokrasi kültürüyle daha yetkin...

Ufuk Açıcı Oyunlar

  • By arasta
  • 26 Aralık 2020

Deneyimli Oyuncular tarafından, Didaktik olmayan, çocuğun Düş Gücünün, Keşfedici Ruhunun ve Bireyselleşmesinin gelişmesine yardımcı olacak ufuk açıcı oyunlar. Konservatuar ve Yüksek Eğitim Kurumlarımızda Çocuk Tiyatrosu/Oyunculuğu konusunda bölümler...

Türkiye Tiyatrolar Buluşması Ankara Buluşması’nın örgütlenme sürecinde sevgili Ceren Arzu Okur’un başlattığı girişimle, Çocuk ve Gençlik Tiyatroları konusunda bir toplantı organize edilmesi kararlaştırıldı.

Bu Bölümde Yetişkin/Çocuk Tiyatrosu için Tez Çalışmaları olacak. Global Tiyatronun gelişmeleri ile ilgili araştırma ve uygulamaların paylaşımı için bir platform geliştirilmeye çalışılacak. Tiyatromuzda Araştırıcı ve Geliştirici öncü...